ประวัติความเป็นมา

ประวัติศาสตร์    เราเรียกช่วงเวลาระหว่างคริสตศักราช 800 – 1050 ว่าเป็นยุคไวกิ้ง ที่จุดเริ่มต้นของยุคไว้กิ้ง นอร์เวย์ไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นรัฐเดียว แต่เป้นราชอาณาจักรเล็กๆ หลายอาณาจักร ฮาร์รรัลด์ แฟร์แฮร์ (Harald Hårfagre) เป็นพระราชาของดินแดนที่ใหญ่ในปี 872 ชาวไวกิ้งเดินทางไปหลายประเทศ ชาวไวกิ้งบางส่วนคือ พ่อค้า จากการซื้อและขายของต่างๆ ชาวไวกิ้งบางก็เป็นโจรขโมยและเป็นนักฆ๋า ในวันนี้ เรามักนึกถึงนักรบเมื่อเราพูดถึงไวกิ้ง ศาสนาคริสต์ได้เผยแพร่ในนอร์เวย์ในศตวรรษที่ 11 และแทนการปฏิบัติทา  ประเทศเอกราชและมีเสรีภาพ    สหภาพกับสวีเดนล่มสลายในค.ศ. 1905 มีความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเวลาหลายปีระหว่างรัฐสภาของนอร์เวย์และกษัตริย์ในประเทศสวีเดน และในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆ ว่านอร์เวย์ควรเป็นประเทศเอกราชและมีเสรีภาพ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1905 รัฐสภาประกาศว่ากษัตริย์แห่งสวีเดนไม่ได้เป็นกษัตริย์ของนอร์เวย์อีกต่อไป และสหภาพกับสวีเดนก็ล่มสลายตามา ปฏิกิริยาตอบกลับในสวีเดนรุนแรงและสงครามระหว่างนอร์เวย์และสวีเดนใกล้จะเริ่มขึ้น เนื่องมากจากการลงประชามติสองครั้งเกิดขึ้นในปีเดียวกัน จึงเป็นตัวกำหนดให้สหภาพกับสวีเดนล่มสลายและชาติใหม่ของนอร์เวย์เป็นการปกครองโดยมีกษัตริย์เป็นประมุข เจ้าชายคาร์ลแห่งเดนมาร์กถูกเลือกให้เป็นกษัตริย์คนใหม่ของนอร์เวย์ เขามีชื่อทางราชวงศ์ของนอร์เวย์ว่า ฮากอน กษัตริย์ฮากอนเป็นกษัตริย์องค์ที่ 7 ของนอร์เวย์ตั้งแต่ค.ศ.1905 จนกระทั่งตายในค.ศ.1957

สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญประเทศนอร์เวย์ เที่ยวเกาะโลโฟเทน (Lofoten)   เที่ยวเมืองทรอมโซ (Tromso)   เที่ยวหมู่เกาะสวาลบาร์ด (Svalbard Islands)   โบสถ์สวาลบาร์ด (Svalbard Church)   ล่องเรือสำราญ Arctic Cruise

จุดเช็คอิน

ปักหมุด ที่เที่ยวนอร์เวย์ 1. Oslo ออสโล   2. Bergen เบอร์เกน   3. Flam หมู่บ้านฟรัม   4. Urnes Stave Church โบสถ์ไม้อูร์เนส   5. The Geirangerfjord ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด