ปักหมุด ที่เที่ยวนอร์เวย์

1. Oslo ออสโล

ออสโล Oslo ที่เที่ยวนอร์เวย์

 

2. Bergen เบอร์เกน

เบอร์เกน Bergen ที่เที่ยวนอร์เวย์

 

3. Flam หมู่บ้านฟรัม

ฟรัม Flam ที่เที่ยวนอร์เวย์

 

4. Urnes Stave Church โบสถ์ไม้อูร์เนส

Urnes Stave Church ที่เที่ยวนอร์เวย์

 

5. The Geirangerfjord ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด

The Geirangerfjord ที่เที่ยวนอร์เวย์